banner-01
banner-02
banner-03

LiFePO-nyň peýdalary4Batareýalar

Longer Life

Uzak ömür

Gurşun kislotasynyň ömrüni 3-den 4 esse köpeldýär we batareýanyň umumy goýumyny azaldýar.

Maintenance Free

Bejeriş mugt

Suwarmagyň, deňleşdirmegiň we arassalamagyň hiç birini talap etmeýär.

Rapid Charging

Çalt zarýad bermek

Çalt pursat zarýady, kofe arakesmesinde zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

Cost Effective

Bahasy täsirli

5 ýylda energiýa, enjamlar, zähmet we iş wagty 70% -e çenli tygşytlanýar.

Consistent Power

Yzygiderli güýç

Doly zarýadda ýokary öndürijilik güýji we batareýa naprýa .eniýesi.

Inbuilt Protection

Gurlan gorag

Akylly BMS akymyň, zarýadyň, naprýa .eniýeniň we temperaturanyň we ş.m. awtomatiki usulda öňüni alýar.

0Bejeriş
5yrKepillik
10yrBatareýanyň ömri
-4 ~ 131° F.Işlemek
daşky gurşaw
3500+Durmuş siklleri

Biz hakda

RoyPow Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde döredilýär, Hytaýda önümçilik zawodlary we ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Angliýa, Awstraliýa we Günorta Afrika we ş.m. şahamçalary bar. Biz gözleg we Li-ion öndürmekde ýöriteleşdik gurşun-kislotanyň alternatiwalary ençeme ýyllap, gurşun-kislotanyň ýerini çalyşýan li-ion boýunça dünýäde öňdebaryjy bolýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň